Ksiązki, które przeczytałem przed podróżą do Brazylii

1. Brazylia, Kraj Przyszłości?

Wydana i napisana przez Polaków w 2016 roku książka jest wielopoziomową analizą kraju, ktora z powodzeniem może slużyc jako alternatywny przewodnik dla bardziej ambitnych.

2. Droga Do Rio

Książka to zbiór historii Polaków, którzy w trakcie (lub tuż po II wojnie światowej) wyemigrowali do Brazylii. Próżno szukać tu obrazu nowoczesnej Brazylii, a duża część historii postaci dotyczy perypetii związanych z wojną, niemniej spisane przez autorkę historie są interesujące i pozwalają lepiej zrozumieć polską powojenną emigrację.

3. Radykalne Miasta

Książka traktuje o próbach organizacji przestrzeni mieszkaniowej dla najuboższych mieszkańców metropolii Ameryki Łacińskiej. Poświęcony Brazylii rozdział dotyczy Rio de Janeiro, które boryka się z problematycznymi fawelami.

4. Ameryka Łacińska – Dzieje i Kultura

Zgrabne i przystępne podsumowanie dziejów Ameryki Łacińskiej, w tym Brazylii.

5. Kret Rewolucji

Historia i analiza ruchów lewicowych w Ameryce Łacińskiej.